Information och länkar

Kontoanmälan & Utbetalningsspärr för skattekonto


Du måste anmäla ditt konto (bankkonto, personkonto, Pg-konto eller Bg-konto) till skatteverket för att automatiskt få tillbaka på skatten om beloppet understiger 2000 kr. Om du inte anmäler konto står beloppet kvar på skattekontot.
Om beloppet överstiger 2000 kr betalas det ut automatiskt även om du inte anmält konto via avi.
Har du kvarskatt och vill kunna delbetala den till ditt skattekonto, kan det vara bra att begära en utbetalningsspärr på skattekontot.
Länkar för blanketter till ovanstående hittar du under "info & länkar".
​​​​​​​
Betalningar ska göras till skatteverkets Bg-konto 5050-1055
start 011start 011
start 01
Information hämtad från:
www.skatteverket.se

www.bolagsverket.se

Inkomstnivåer 2019


Brytpunkt 1: 504 400 kr (468 700 kr)
Brytpunkt 2: 703 000 kr (675 700 kr)

Max Sjukpenninsggrundande (SGI 7,5pbb) 372 000 kr (364 000 kr)

Max föräldrapenninggrundande (FGI 10pbb) 465 000 kr (455 000 kr)

Max pensionsgrundande (PGI 8,07ibb) 519 708 kr (504 375 kr)

Prisbasbelopp 46 500 kr (45 500 kr)
Inkomstbasbelopp 64 400 kr (62 500 kr)

Första beloppet står för 2019 - Andra beloppet inom ( ) är 2018

Schablonbelopp 2020


Vid lönebaserad utdelning 2020 ska max lön 2019 vara:
​​​​​​​618 240 kr (9,6ibb)

Schablonbelopp vid utdelning: 171 875 kr
Minnesgåvor, max 2ggr/anställd inkl när anställningen upphör:
​​​​​​​15 000 kr
​​​​​​​
Uthyrning av bostäder: Schablonavdraget höjs till 40 000 kr 

Körjournal

För att undvika förmånsbeskattning på drivmedel krävs körjournal som visar mil körda i tjänsten, i annat fall ska hela drivmedelskostnaden x 1,2 beskattas som förmån.

Förenklade regler för gränsöverskridande fakturor

​​​​​​​
Valfri valuta får användas men ska svensk moms betalas så måste denna anges i EUR eller SEK, till den senaste genomsnittliga växelkursen, per fakturadatum.
Vilket lands faktureringsregler gäller?
Huvudregel: Omsättningslandets faktureringsregler gäller.

Revisor eller ej?

​​​​​​​
Mindre aktiebolag behöver inte längre anlita en revisor.
Tänk på att registreringen måste vara genomförd hos Bolagsverket innan räkenskapsåret gått ut.

Bolagsskatt

Bolagsskatt ska vara 22%.
From 2019-01-01 21.4%.

Avdragsrätt för moms

Belopp överstigande 4000 kr måste ha en faktura med momsen specificerad för att beviljas avdragsrätt.

Motion

En enskild näringsidkare, får ej göra avdrag för motion. Finns anställda i bolaget är det ok att gör avdrag för dessa.

Inventarier

Om inventariens kostnad exkl moms understiger 23 250 kr får den kostnadsföras direkt.

Omvänd byggmoms

Ange texten "Omvänd betalningsskyldighet" i kundfakturorna.

F-skatt

Texten "företaget innehar F-skatt" på kundfakturorna, ska ändras till "godkänd för F-skatt".